Trang chủ NỘI THẤT TRƯỜNG HỌC Bàn ghế học PTTH, sinh viên

Bàn ghế học PTTH, sinh viên

BÀN HỌC NGOẠI NGỮ BNN-01-00

BÀN HỌC NGOẠI NGỮ BNN-01-00

Giá bán: 1.070.000 VNĐ

MS: BNN-01-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN HỌC SINH BÁN TRÚ BHS-19-02

BÀN HỌC SINH BÁN TRÚ BHS-19-02

Giá bán: 960.000 VNĐ

MS: BHS-19-02

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN HỌC SINH BÁN TRÚ BHS-19-01B

BÀN HỌC SINH BÁN TRÚ BHS-19-01B

Giá bán: 785.000 VNĐ

MS: BHS-19-01B

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN HỌC SINH BÁN TRÚ BHS-19-01A

BÀN HỌC SINH BÁN TRÚ BHS-19-01A

Giá bán: 735.000 VNĐ

MS: BHS-19-01A

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN HỌC SINH BÁN TRÚ BHS-19-01 MFC

BÀN HỌC SINH BÁN TRÚ BHS-19-01 MFC

Giá bán: 1.000.000 VNĐ

MS: BHS-19-01

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN HỌC SINH BÁN TRÚ BHS-19-01 DÁN FOOCMICA

BÀN HỌC SINH BÁN TRÚ BHS-19-01 DÁN FOOCMICA

Giá bán: 1.255.000 VNĐ

MS: BHS-19-01

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BHS-1205QD

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BHS-1205QD

Giá bán: 740.000 VNĐ

MS: BHS-1205QD

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BHS-03FT

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BHS-03FT

Giá bán: 630.000 VNĐ

MS: BHS-03FT

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BHS-02FT

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BHS-02FT

Giá bán: 620.000 VNĐ

MS: BHS-02FT

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BSV-05-00 DÁN FOOCMICA

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BSV-05-00 DÁN FOOCMICA

Giá bán: 1.055.000 VNĐ

MS: BSV-05-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BSV-05-00 VÂN GỖ

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BSV-05-00 VÂN GỖ

Giá bán: 890.000 VNĐ

MS: BSV-05-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BSV-03-00

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BSV-03-00

Giá bán: 745.000 VNĐ

MS: BSV-03-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BSV-02-00

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BSV-02-00

Giá bán: 660.000 VNĐ

MS: BSV-02-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BSV-01-00

BÀN GHẾ HỌC SINH PTTH, SINH VIÊN BSV-01-00

Giá bán: 410.000 VNĐ

MS: BSV-01-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BBT103-6 + GBT103-6

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BBT103-6 + GBT103-6

Giá bán: 1.085.000 VNĐ

MS:

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BBT103-5 + GBT103-5

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BBT103-5 + GBT103-5

Giá bán: 1.040.000 VNĐ

MS:

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BBT103-4 + GBT103-4

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BBT103-4 + GBT103-4

Giá bán: 987.000 VNĐ

MS:

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BBT103-3 + GBT103-3

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BBT103-3 + GBT103-3

Giá bán: 896.000 VNĐ

MS:

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BHS110-6 + GHS110-6

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BHS110-6 + GHS110-6

Giá bán: 821.000 VNĐ

MS:

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BHS110-5 + GHS110-5

BÀN GHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN THEO THÔNG TƯ BHS110-5 + GHS110-5

Giá bán: 791.000 VNĐ

MS:

Kích thước:

Nơi sản xuất: