GHẾ BỆNH VIỆN GDQ01

GHẾ BỆNH VIỆN GDQ01

Giá bán: 305.000 VNĐ

MS: GDQ01

CỌC TRUYỀN DỊCH CT01

CỌC TRUYỀN DỊCH CT01

Giá bán: 236.000 VNĐ

MS: CT01

CỌC TRUYỀN DỊCH MDT-01-00

CỌC TRUYỀN DỊCH MDT-01-00

Giá bán: 490.000 VNĐ

MS: MDT-01-00

GHẾ BỆNH VIỆN GX-01

GHẾ BỆNH VIỆN GX-01

Giá bán: 7.040.000 VNĐ

MS: GX-01

GHẾ BỆNH VIỆN GBN-01-00

GHẾ BỆNH VIỆN GBN-01-00

Giá bán: 1.715.000 VNĐ

MS: GBN-01-00

GHẾ BỆNH VIỆN GI-10-10XH

GHẾ BỆNH VIỆN GI-10-10XH

Giá bán: 520.000 VNĐ

MS: GI-10-10XH

GHẾ BỆNH VIỆN GI-10-10

GHẾ BỆNH VIỆN GI-10-10

Giá bán: 640.000 VNĐ

MS: GI-10-10