Trang chủ NỘI THẤT Y TẾ Giá để đồ bệnh viện

Giá để đồ bệnh viện

GIÁ ĐỂ ĐỒ GDC-02

GIÁ ĐỂ ĐỒ GDC-02

Giá bán: 1.690.000 VNĐ

MS: GDC-02

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GIÁ ĐỂ ĐỒ GDC-01

GIÁ ĐỂ ĐỒ GDC-01

Giá bán: 6.075.000 VNĐ

MS: GDC-01

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GIÁ ĐỂ ĐỒ ĐA NĂNG GDN-01-00

GIÁ ĐỂ ĐỒ ĐA NĂNG GDN-01-00

Giá bán: 2.775.000 VNĐ

MS: GDN-01-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GIÁ ĐỂ ĐỒ GK-01

GIÁ ĐỂ ĐỒ GK-01

Giá bán: 3.950.000 VNĐ

MS: GK-01

Kích thước:

Nơi sản xuất: