Trang chủ NỘI THẤT Y TẾ Xe đẩy chở đồ, xe tiêm

Xe đẩy chở đồ, xe tiêm

BÀN LẤY MÁU BLM-03

BÀN LẤY MÁU BLM-03

Giá bán: 2.475.000 VNĐ

MS: BLM-03

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN Y TẾ BYT-01

BÀN Y TẾ BYT-01

Giá bán: 1.485.000 VNĐ

MS: BYT-01

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE THAY BĂNG XDI-02-04

XE THAY BĂNG XDI-02-04

Giá bán: 4.130.000 VNĐ

MS: XDI-02-04

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE TIÊM XDI-03-00

XE TIÊM XDI-03-00

Giá bán: 16.805.000 VNĐ

MS: XDI-03-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE TIÊM XDI-02-02

XE TIÊM XDI-02-02

Giá bán: 1.765.000 VNĐ

MS: XDI-02-02

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE TIÊM XDI-02-03

XE TIÊM XDI-02-03

Giá bán: 2.615.000 VNĐ

MS: XDI-02-03

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY ĐỒ XDD-04BM

XE ĐẨY ĐỒ XDD-04BM

Giá bán: 2.120.000 VNĐ

MS: XDD-04BM

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY ĐỒ XDD-03BM

XE ĐẨY ĐỒ XDD-03BM

Giá bán: 6.290.000 VNĐ

MS: XDD-03BM

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY ĐỒ XDD-02BM

XE ĐẨY ĐỒ XDD-02BM

Giá bán: 5.725.000 VNĐ

MS: XDD-02BM

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY ĐỒ XDI-04-00

XE ĐẨY ĐỒ XDI-04-00

Giá bán: 18.215.000 VNĐ

MS: XDI-04-00

Kích thước:

Nơi sản xuất: