Trang chủ NỘI THẤT Y TẾ Xe đẩy, xe cáng
XE ĐẨY D01

XE ĐẨY D01

Giá bán: 1.030.000 VNĐ

MS: D01

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY CÁNG XDC01

XE ĐẨY CÁNG XDC01

Giá bán: 3.300.000 VNĐ

MS: XDC01

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY ĐỒ XDD-03BM

XE ĐẨY ĐỒ XDD-03BM

Giá bán: 6.290.000 VNĐ

MS: XDD-03BM

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY ĐỒ XDD-02BM

XE ĐẨY ĐỒ XDD-02BM

Giá bán: 5.725.000 VNĐ

MS: XDD-02BM

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY ĐỒ XDI-04-00

XE ĐẨY ĐỒ XDI-04-00

Giá bán: 18.215.000 VNĐ

MS: XDI-04-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

CÁNG TAY CT-01

CÁNG TAY CT-01

Giá bán: 1.160.000 VNĐ

MS: CT-01

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE CÁNG XC-01

XE CÁNG XC-01

Giá bán: 5.155.000 VNĐ

MS: XC-01

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY CÁNG XDI-04-01

XE ĐẨY CÁNG XDI-04-01

Giá bán: 18.070.000 VNĐ

MS: XDI-04-01

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY CÁNG XDI-04-00

XE ĐẨY CÁNG XDI-04-00

Giá bán: 18.070.000 VNĐ

MS: XDI-04-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY CÁNG XDI-01-05

XE ĐẨY CÁNG XDI-01-05

Giá bán: 18.070.000 VNĐ

MS: XDI-01-05

Kích thước:

Nơi sản xuất:

XE ĐẨY CÁNG XDI-01-02

XE ĐẨY CÁNG XDI-01-02

Giá bán: 8.545.000 VNĐ

MS: XDI-01-02

Kích thước:

Nơi sản xuất: