GIƯỜNG BỆNH NHÂN GYT02-INOX

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GYT02-INOX

Giá bán: 3.020.000 VNĐ

MS: GYT02

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GYT02-SƠN

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GYT02-SƠN

Giá bán: 2.110.000 VNĐ

MS: GYT02

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GYT01-SƠN

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GYT01-SƠN

Giá bán: 1.355.000 VNĐ

MS: GYT01

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GYT01-INOX

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GYT01-INOX

Giá bán: 2.220.000 VNĐ

MS: GYT01

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GBV-09-01

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GBV-09-01

Giá bán: 17.650.000 VNĐ

MS: GBV-09-01

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GBV-05-01

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GBV-05-01

Giá bán: 16.240.000 VNĐ

MS: GBV-05-01

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GBV-05-00

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GBV-05-00

Giá bán: 40.660.000 VNĐ

MS: GBV-05-00

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GBV-04-00

GIƯỜNG BỆNH NHÂN GBV-04-00

Giá bán: 3.320.000 VNĐ

MS: GBV-04-00