Trang chủ Cải tiến chân tăng chỉnh của chân sắt C1 theo thông báo số 30/2023/TB-NTTO nội thất the one ngày 24.03.2023

Cải tiến chân tăng chỉnh của chân sắt C1 theo thông báo số 30/2023/TB-NTTO nội thất the one ngày 24.03.2023

26/04/2023 | 7 lượt xem

CẢI TIẾN CHÂN TĂNG CHỈNH

Theo thông báo số 30/2023/TB-NTTO nội thất the one ngày 24.03.2023 về chương trình sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến, điều chỉnh giá bán thì toàn bộ sản phẩm sử HR-C1 các sản phẩm Royal sử dụng chân sắt C1 đều được cải tiến và nội dung là: “Bỏ nút nhựa đen, thay bằng chân top liền khối” cụ thể bao gồm các sản phẩm sau:

STT Tên sản phẩm Giá bán mới Nội dung cải tiến Trước cải tiến Sau cải tiến
1 HR160C1 Không đổi Bỏ nút nhựa đen thay bằng chân sơn tóp liền khối
2 HR160C1Y1
3 HR120SC1
4 HR120SC1Y1
5 HR120C1
6 HR120C1Y1
7 HR140C1
8 HR140C1Y1
9 HR140HLC1
10 HR140HLC1Y1
11 HRL1450C1
12 HRL1450C1Y1
13 HRMD04
14 HRMD06

Chưa có bình luận về Cải tiến chân tăng chỉnh của chân sắt C1 theo thông báo số 30/2023/TB-NTTO nội thất the one ngày 24.03.2023


Copyrights © 2017. Bản quyền thuộc về Tân Thịnh Phát

Thiết kế bởi Pridio.com

DMCA.com Protection Status