Trang chủ Thông báo số 133/2020/TB-NTHP ngày 27/10/2020 nội thất hòa phát

Thông báo số 133/2020/TB-NTHP ngày 27/10/2020 nội thất hòa phát

08/12/2020 | 304 lượt xem

THÔNG BÁO

Nội dung thông báo số: 133/2020/TB-NTHP ngày 27/10/2020 của Công ty cổ phần nội thất Hòa Phát về việc ban hành giá bán buôn sản phẩm bàn ghế Sofa văn phòng

Theo thông báo này thì sẽ thay thế bảng giá sofa văn phòng tháng 7/2020m với nội dung bảng báo giá bán buôn như sau:

Điều 1: Ban hành bảng giá bán buôn Bàn ghế sofa văn phòng được điều chỉnh giá bán sản phẩm

Điều 2: Đối tượng áp dụng: Bảng giá bàn ghế sofa văn phòng tiêu chuẩn áp dụng cho hệ thống đại lý của công ty trên toàn quốc

Điều 3: Phòng kế toán công ty, kế toán các chi nhánh, các phòng bán hàng và các đơn vị liên quan thi hành theo thông báo này

Điều 4: Thông báo có hiệu lực kể từ ngày 1/11/2020. Các bảng giá bán buôn sản phẩm bàn ghế sofa văn phòng liên quan trái với thông báo này đều hết hiệu lực

Rất mong Quý Đại lý phối hợp triển khai

Nội dung như sau:

BÀN GHẾ SOFA VĂN PHÒNG

I. GHẾ SOFA VĂN PHÒNG CAO CẤP

STT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ KÍCH THƯỚC MÔ TẢ HÌNH ẢNH
DA ĐEN DA CN ĐEN RỘNG SÂU CAO
1 SF01 26,040,000 14,180,000      

Bộ ghế sofa bọc da (Da công nghiệp) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

SF01-1 7,610,000 4,200,000 1240 900 850
SF01-3 12,130,000 5,780,000 2140 900 850
2 SF02 26,040,000 14,180,000      
SF02-1 7,610,000 4,200,000 1160 860 910
SF02-3 12,130,000 5,780,000 2160 860 910
3 SF03 26,040,000 14,180,000      
SF03-1 7,610,000 4,200,000 1170 830 890
SF03-3 12,130,000 5,780,000 2130 830 890

 

STT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ KÍCH THƯỚC MÔ TẢ HÌNH ẢNH
DA ĐEN DA PVC ĐEN RỘNG SÂU CAO
1 SF11 19,400,000 11,010,000      

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

SF11-1 5,670,000 3,300,000 990 900 860
SF11-3 9,040,000 5,250,000 1940 900 860
2 SF12 21,220,000 11,580,000      
SF12-1 6,200,000 3,360,000 1130 880 895
SF12-3 9,890,000 5,630,000 2060 880 895
3 SF21 28,670,000 12,480,000      
SF21-1 8,370,000 3,650,000 1085 890 940
SF21-3 13,370,000 5,990,000 1985 890 940
4 SF23 24,060,000 13,660,000      

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

SF23-1 6,830,000 4,000,000 1040 860 880
SF23-3 10,400,000 6,540,000 2010 860 880
5 SF31    9,930,000       

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 SF31-1   2,760,000   830  750 800 
 SF31-3   4,410,000   1860  750  800
6  SF32   10,930,000        Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng
 SF32-1   3,310,000   830  750 780 
 SF32-3   4,310,000   1760  750  780
7  SF33 18,060,000  10,850,000       

 

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), Tay ốp gỗ sơn bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

 SF33-1 4,950,000  3,010,000   1010  820  880
 SF33-3 8,160,000  4,830,000   1830  820  880
8  SF34 19,180,000  10,960,000       

 

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

 SF34-1 5,460,000  3,140,000   980  850  900
 SF34-3 8,260,000  4,680,000   1950  850  900
9  SF35 15,340,000  8,790,000       

 

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

 SF35-1 4,060,000  2,550,000   750  780  800
 SF35-3 7,220,000  3,690,000   1750  780  800
10  SF36 13,110,000  7,410,000       

 

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

 SF36-1 3,340,000  2,050,000   770  780  740
 SF36-3 6,430,000  3,310,000   1780  780  740
11  SF37 16,750,000  8,730,000       

 

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

 SF37-1 4,430,000  2,490,000   840  810  800
 SF37-3 7,890,000  3,750,000   1780  810  800
12  SF38 16,430,000  10,380,000       

 

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), tay ốp gỗ sơn, bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

 SF38-1 4,290,000  2,890,000   840  800  840
 SF38-3 7,850,000  4,600,000   1840  800  840
13 SF39 15,580,000 9,100,000      

 

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), chân thép sơn đen, bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

SF39-1 4,140,000 2,600,000 760 760 800
SF39-3 7,300,000 3,900,000 1800 760 800
14 SF80 11,870,000 9,280,000      

 

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

SF80-1 2,650,000 2,130,000 725 755 820
SF80-3 6,570,000 5,020,000 1930 755 820
15 SF701 14,970,000 8,460,000      

 

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), tay ốp gỗ sơn, bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

 
SF701-1 4,010,000 2,400,000 810 800 830
SF701-3 6,950,000 3,660,000 1820 800 830
16 SF702 14,470,000 8,370,000      

 

Bộ ghế sofa bọc da (Da pvc) mầu đen cao cấp (Nếu là da thật thì phần da thật tại vị trí tiếp xúc với người sử dụng), chân thép sơn, bộ sản phẩm gồm: 01 ghế băng và 02 ghế đơn. kiểu dáng hiện đại, sang trọng

 

 
SF702-1 3,730,000 2,390,000 800 810 810
SF702-3 7,010,000 3,590,000 1800 810 810
17 SF81-1   1,320,000 670 800 800

 

Bộ ghế sofa khung thép mạ có đệm tựa bọc vải

 

SF81-2   2,330,000 1220 800 800
SF81-3   4,330,000 1770 800 800

 

Chưa có bình luận về Thông báo số 133/2020/TB-NTHP ngày 27/10/2020 nội thất hòa phát


Copyrights © 2017. Bản quyền thuộc về Tân Thịnh Phát

Thiết kế bởi Pridio.com