Trang chủ Thông báo số 55/TB-Theone của công ty nội thất The one về quy chuẩn mẫu mầu

Thông báo số 55/TB-Theone của công ty nội thất The one về quy chuẩn mẫu mầu

11/07/2022 | 11 lượt xem

THÔNG BÁO

Ngày 13/05/2022 công ty nội thất the one ra thông báo số 55/TB-The One về quy chuẩn mẫu mầu gỗ công nghiệp với nội dung cụ thể như sau:

STT DÒNG SẢN PHẨM MẦU SẮC TIÊU CHUẨN GHI CHÚ
1 Dòng sản phẩm AT M1, M2, M5, M12, M20, M21, M22, M29 Riêng mầu M22 mầu phối đi cùng
2 Dòng hàng NT L1/M11 và L2/M12  
3 Dòng hàng HR M1, M2, M5, M12  
4 Dòng hàng LUX M5, M5/M52, M6/M52, M6/M26, M6, M14 Mầu M52, M26 là mầu phối đi cùng
5 Dòng hàng HP M23, M24, P12  
6 Dòng hàng HU, LC M21, M23, L1, L2, L22  
7 Dòng bàn ghế học sinh, sinh viên M21, M22, M23, M29  
8 Dòng hàng gia đình M6, M52, M60, M61, M62 M52 là mầu phối đi cùng
9 Dòng hàng Uni M6, M14 Chỉ dán vát cạnh đối với mầu M14
10 Dòng bàn Leader (LE) M1, m2, M12, M26 mầu M26 là mầu phối đi cùng
11 Dòng vách ngăn VN3, VN4, VN5 M1, m2, m12, M14, M21, m23, M52 Giá bán theo M2 được thông báo trên bảng giá bán

Thông báo này có hiệu lực từ ngày 16/05/2022 đối với các đại lý thuộc phòng bán hàng miền bắc và miền trung quản lý

Bạn cần biết thêm về mẫu mầu từng dòng hàng chuẩn thì bạn tham khảo mẫu mầu gỗ nội thất the one để biết thêm thông tin chi tiết

Chưa có bình luận về Thông báo số 55/TB-Theone của công ty nội thất The one về quy chuẩn mẫu mầu


Copyrights © 2017. Bản quyền thuộc về Tân Thịnh Phát

Thiết kế bởi Pridio.com