Trang chủ ghế giám đốc
GHẾ LÃNH ĐẠO GL331

GHẾ LÃNH ĐẠO GL331

Giá bán: 1.750.000 VNĐ

MS: GL331

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ NHÂN VIÊN GX401A-M

GHẾ NHÂN VIÊN GX401A-M

Giá bán: 1.973.000 VNĐ

MS: GX401A-M

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO SG932-PVC

GHẾ LÃNH ĐẠO SG932-PVC

Giá bán: 2.600.000 VNĐ

MS: SG932-PVC

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO GL308 – CHÂN MẠ

GHẾ LÃNH ĐẠO GL308 – CHÂN MẠ

Giá bán: 1.500.000 VNĐ

MS: GL308 chân mạ

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO GDD507

GHẾ LÃNH ĐẠO GDD507

Giá bán: 5.570.000 VNĐ

MS: GDD507

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO GX239-N(S2)

GHẾ LÃNH ĐẠO GX239-N(S2)

Giá bán: 3.090.000 VNĐ

MS: GX239-N(S2)

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO GX2317-M

GHẾ LÃNH ĐẠO GX2317-M

Giá bán: 1.964.000 VNĐ

MS: GX2317-M

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO GX2320-HK

GHẾ LÃNH ĐẠO GX2320-HK

Giá bán: 2.164.000 VNĐ

MS: GX2320-HK

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ XOAY LƯỚI M1084-02 CHÂN NHỰA

GHẾ XOAY LƯỚI M1084-02 CHÂN NHỰA

Giá bán: 2.310.000 VNĐ

MS: M1084-02 CHÂN NHỰA

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ XOAY LƯỚI JAVA XT02 CHÂN NHỰA

GHẾ XOAY LƯỚI JAVA XT02 CHÂN NHỰA

Giá bán: 1.820.000 VNĐ

MS: JAVA XT02 CHÂN NHỰA

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ XOAY DA M1020-06 CHÂN NHỰA

Giá bán: 1.470.000 VNĐ

MS: M1020-06 CHÂN NHỰA

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ XOAY LƯỚI M1014-03 CHÂN NHỰA

GHẾ XOAY LƯỚI M1014-03 CHÂN NHỰA

Giá bán: 1.820.000 VNĐ

MS: M1014-03 CHÂN NHỰA

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ XOAY LƯỚI M1081-03 CHÂN MẠ

GHẾ XOAY LƯỚI M1081-03 CHÂN MẠ

Giá bán: 2.310.000 VNĐ

MS: M1081-03 CHÂN MẠ

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO SG669B-PVC

GHẾ LÃNH ĐẠO SG669B-PVC

Giá bán: 1.680.000 VNĐ

MS: SG669B da PVC

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO SG903-DP

GHẾ LÃNH ĐẠO SG903-DP

Giá bán: 3.340.000 VNĐ

MS: SG903 da DP

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO SG912-PVC

GHẾ LÃNH ĐẠO SG912-PVC

Giá bán: 2.990.000 VNĐ

MS: SG912 da PVC

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO SG920-DP

GHẾ LÃNH ĐẠO SG920-DP

Giá bán: 3.240.000 VNĐ

MS: SG920 da DP

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO GX08A-N

GHẾ LÃNH ĐẠO GX08A-N

Giá bán: 1.373.000 VNĐ

MS: GX08A-N

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO GX16-N

GHẾ LÃNH ĐẠO GX16-N

Giá bán: 1.410.000 VNĐ

MS: GX16-N

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ LÃNH ĐẠO GX201.1-M

GHẾ LÃNH ĐẠO GX201.1-M

Giá bán: 3.145.000 VNĐ

MS: GX201.1-M

Kích thước:

Nơi sản xuất:

Sản Phẩm Bán Chạy

BÀN NHÂN VIÊN HU16-MELAMINE

BÀN NHÂN VIÊN HU16-MELAMINE

Giá bán: 1,680,000

MS: HU16 Melamine

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ SOFA VĂN PHÒNG SF701-3 DA PVC

GHẾ SOFA VĂN PHÒNG SF701-3 DA PVC

Giá bán: 4,450,000

MS: SF701-3 da PVC

Kích thước:

Nơi sản xuất:

TỦ TÀI LIỆU TGD8350R

TỦ TÀI LIỆU TGD8350R

Giá bán: 4,210,000

MS: TGD8350R

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ MẪU GIÁO GMG106

GHẾ MẪU GIÁO GMG106

Giá bán: 152,000

MS: GMG106

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ GẤP GI-22-00

GHẾ GẤP GI-22-00

Giá bán: 317,000

MS: GI-22-00

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ NHÂN VIÊN GX17B-N

GHẾ NHÂN VIÊN GX17B-N

Giá bán: 1,410,000

MS: GX17B-N

Kích thước:

Nơi sản xuất:

BÀN LÀM VIỆC CP1400H (R)

BÀN LÀM VIỆC CP1400H (R)

Giá bán: 2,013,000

MS: CP1400H (R)

Kích thước:

Nơi sản xuất:

GHẾ SOFA VĂN PHÒNG SF704 DA THẬT

GHẾ SOFA VĂN PHÒNG SF704 DA THẬT

Giá bán: 26,840,000

MS: SF704 da thật

Kích thước:

Nơi sản xuất:


Copyrights © 2017. Bản quyền thuộc về Tân Thịnh Phát

Thiết kế bởi Pridio.com

DMCA.com Protection Status